ຂົນສົ່ງຫວຽດລາວ

ຂົນສົ່ງຫວຽດລາວ

Contents

ຂົນສົ່ງຫວຽດລາວ – ຂົນສົ່ງລາວຫວຽດ

ວ່ອງໄວ-ລາຄາຖືກ-ປອດໄພ

ມື້ນີ້, ການຈ້າງລົດຂົນສິນຄ້າໄປລາວ, ການສົ່ງສິນຄ້າແຕ່ຫວຽດນາມໄປລາວບໍ່ເຄີຍງ່າຍດາຍແບບນີ້. ດ້ວຍການບໍລິການຈັດສົ່ງຂອງບໍລິສັດການຂົນສົ່ງຫວຽດ-ລາວ, ສິນຄ້າທັງໝົດຂອງທ່ານຈະຖືກນຳສົ່ງຢ່າງວ່ອງໄວທີ່ສຸດ ກັບ ຄ່າທຳນຽມທີ່ພິເສດສຸດໆ!

 • ບໍລິການຂົນສົ່ງຫວຽດລາວຮັບສົ່ງສິນຄ້າລົດຍົນ ຫຼື ສິນຄ້າຂາຍປຼີກ, ຜະລິດຕະພັນແກະສະລັກ ແຕ່ຫວຽດໄປລາວ ແລະ ແຕ່ລາວມາຫວຽດ.
 • ຈັດການດຳເນີນການເສຍພາສີຕາມດ່ານ: ການສົ່ງອອກທຸລະກິດ, ການສົ່ງອອກ ແລະ ນຳເຂົ້າໃໝ່ອີກຄັ້ງ, ການສົ່ງອອກທີ່ບໍ່ແມ່ນໃນເຊິງທຸລະກິດ,…
 • ບໍລິສັດຂົນສົ່ງຫວຽດລາວເປັນບໍລິສັດຈັດສົ່ງອຸປະກອນ, ເຄື່ອງມືທົ່ວໄປສຳລັບໂຄງການໃຫຍ່: ໂຮງງານໄຟຟ້າພະລັງນ້ຳ, ໂຮງງານຜະລິດເບຍໃນລາວ…
 • ເປັນພັນທະມິດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງຫົວໜ່ວຍຂະໜາດໃຫ່ຍທີ່ປະຈຸບັນກຳລັງມີສິນຄ້າສົ່ງຫວຽດລາວຄື: Bossher, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ເຈ້ຍ PP…

ຂົນສົ່ງຫວຽດລາວ

ຂົນສົ່ງຫວຽດລາວ

ຂົນສົ່ງໄປລາວຮັບສົ່ງປະເພດສິນຄ້າດັ່ງນີ້:

 1. ເຄື່ອງສຳລັບໂຄງການ, ກໍ່ສ້າງ: ເຫຼັກ ແລະ ເຫຼັກກ້າ, ອຸປະກອນກໍ່ສ້າງ
 2. ສິນຄ້າເຄື່ອງກົນຈັກ, ເຄື່ອງຈັກປະເພດຕ່າງໆ
 3. ສາຍໄຟຟ້າ, ສາຍເຄເບຼີໂທລະຄົມນາຄົມ
 4. ປຸ໋ຍ, ສານເຄມີ, ຢາງພາລາ, ເສດອຸປະກອນ
 5. ຜະລິດຕະພັນທົ່ວໄປ, ຜະລິດຕະພັນກະສິກຳ
 6. ສິນຄ້າເສື້ອຜ້າສຳເລັດຮູບ, ສົ່ງອອກ-ນຳເຂົ້າ
 7. ສິນຄ້າຕົກແຕ່ງພາຍໃນ, ລຼິບໂດຍສານ, ເຄື່ອງຕົກແຕ່ງລາຍການ-ກິດຈະກໍາ
 8. ສິນຄ້າກະເປົາລົດ, ກະເປົາລົດຂະໜາດໃຫ່ຍ, ກະເປົາລົດບັນທຸກຂະໜາດໃຫ່ຍ
 9. ສິນຄ້າອຸດສະຫະກຳ, ສິນຄ້າອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ
 10. ລາຍການບັນຈຸພັນເຈ້ຍ, ກ່ອງເຈ້ຍ
 11. ສິນຄ້າອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ, ລົດຈັກ, ລົດຖີບ, ອາຫານສັດ
 12. ຈັດສົ່ງສິນຄ້າຂະໜາດໃຫ່ຍ, ສິນຄ້າທີ່ມີນ້ຳໜັກຫຼາຍ

ຂົນສົ່ງຫວຽດລາວ

ຂົນສົ່ງຫວຽດລາວ

ຕາຕະລາງລາຄາຂົນສົ່ງສິນຄ້າໄປລາວ: ຂົນໂດຍລົດບັນທູກ-container
ຈຸດຮັບ ຈຸດສົ່ງ ອັດຕາລ້ານດົ້ງ/ລົດ
ລົດ 5-8 ໂຕ້ນ ລົດ 15-20 ໂຕ້ນ ລົດ 30 ໂຕ້ນ
ຮາ່ໂນຍ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 18 22 26
ປາກເຊ 22 28 33
ສະຫວັນນະເຂດ 20 24 31
ອັດຕະປື 22 28 33
ດານັ໋ງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 18 22 26
ປາກເຊ 17 21 25
ສະຫວັນນະເຂດ 15 18 22
ອັດຕະປື 18 22 26
ໄຊງອນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 35 45 53
ປາກເຊ 24 28 35
ສະຫວັນນະເຂດ 25 33 38
ອັດຕະປື 21 26 33

ກະບວນການຮັບສົ່ງສິນຄ້າຫວຽດລາວ – ລາວຫວຽດນາມ

ຂັ້ນຕອນທີ 1: ສອບຖາມຂໍ້ມູນ ແລະ ບອກລາຄາການຂົນສົ່ງສິນຄ້າໄປລາວ.

 • – ເມື່ອທ່ານມີສິນຄ້າຕ້ອງການສົ່ງແຕ່ຫວຽດນາມໄປລາວ ຫຼື ແຕ່ລາວໄປຫວຽດນາມ ໃຫ້ພົວພັນກັບບໍລິສັດຂົນສົ່ງຫວຽດລາວທັນທີ ຜ່ານທາງເບີໂທ: 0961 560 658 ແລະ ບອກລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບສິນຄ້າຂອງທ່ານທີຕ້ອງການສົ່ງໄປ, ທາງບໍລິສັດເຮົາຈະບອກລາຄາໂດຍຕົງ ຫຼື ສົ່ງທາງ email, ເພື່ອແຈ້ງຂ່າວກ່ຽວກັບລາຄາການຂົນສົ່ງ.

ຂັັ້ນຕອນທີ 2: ໃຫ້ ຄຳແນະນຳ ໃນການບັນຈຸພັນ, ມັດ ແລະ ຈັດວາງໃສ່ລົດ.

 • – ພະນັກງານເຮົາຈະໃຫ້ຄຳແນະນຳວິທີການບັນຈຸສິນຄ້າຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມການຂົນສົ່ງ, ປ້ອງກັນສິນຄ້າບໍ່ໃຫ້ບິດບ້ຽວ, ຈີກຂາດ, ເປເພໃນໄລຍະການຂົນສົ່ງ ແລະ ຮັບສິນຄ້າ, ເພື່ອໃຫ້ສິນຄ້າປອດໄພທີສຸດໃນໄລຍະການຂົນສົ່ງ!
 • – ພະນັກງານບໍລິສັດເຮົາຈະໄປເອົາສິນຄ້າເຖິງສະຖານທີ່ຕາມລູກຄ້າຕ້ອງການ.

ຂັ້ນຕອນທີ 3: ໃຫ້ ຄຳແນະນຳ ໃນຂັ້ນຕອນເອກະສານທີຈຳເປັນ

 • ເຮັດສັນຍາການຂົນສົ່ງ/ຕົກລົງຢຶນຢັນສິນຄ້າ
 • Invoice, Packing list, contract
 • ແຈ້ງກົມພາສີການນຳເຂົ້າ-ອອກສິນຄ້າ
 • ສຳເລັດບັນດາ C/O ປອດພາສີການນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ
 • ເຮັດປະກັນສິນຄ້າ
 • ເອກະສານບັນທຶກການຈັດສົ່ງ ແລະ ລາຍງານການຮັບສົ່ງ

ຂັ້ນຕອນທີ 4: ດຳເນິນການນຳສົ່ງສິນຄ້າ

 • ພະນັກງານບໍລິສັດເຮົາຈະໄປເຖິງສະຖານທີ່ຂອງລູກຄ້າເພື່ອຮັບເອົາສິນຄ້າ ຈາກນັ້ນ ດຳເນີນການນຳສົ່ງຮອດດ່ານເພື່ອເຮັດຂັ້ນຕອນການແຈ້ງກົມພາສີ ແລະ ນຳສົ່ງຕໍ່ຈົນເຖິງສະຖານທີທີ່ກຳນົດ. ລາຍງານການຮັບສົ່ງຈະຖືກເຊັນຢຶນຢັນຢ່າງຄົບຖ້ວນ.

ຂັ້ນຕອນທີ 5: ປີດໜີ້ສິນ ແລະ ເຮັດເອກະສານການສຳລະເງິນຢ່າງສົມບູນແບບ

ຂົນສົ່ງຫວຽດລາວ 

ຂົນສົ່ງຫວຽດລາວ

ຕາລາງ – ເວລາການຂົນສົ່ງຫວຽດລາວ – ລາວຫວຽດນາມ

 • ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າແຕ່ຫວຽດນາມໄປລາວ: 3-5 ຖ້ຽວ/ 1 ອາທິດ
 • ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າແຕ່ລາວໄປຫວຽດນາມ: 2-3 ຖ້ຽວ/ 1 ອາທິດ
 • ໄລຍະເວລາໃນການຂົນສົ່ງ ແລະ ຮັບສິນຄ້າ: 3-7 ມື້ (ລົດບັນທູກ/cont), 7-10 ມື້ ສໍາລັບສິນຄ້າຂາຍປຼີກ

ບັນດາຍານພາຫະນະຂົນສົ່ງສິນຄ້າສອງທາງຫວຽດລາວ

 • ທີມລົດບັນທູກຫຼາກຫຼາຍແຕ່ 5 ໂຕ້ນ ເຖິງ 80 ໂຕ້ນ
 • ທີມລົດບັນທູກສະເພາະສຳລັບສິນຄ້າທີ່ມີມູນລະຄ່າສູງ ແລະ ທຸກປະເພດລົດຄອນເທັນເນີ
 • ທີມລົດບັນທູກສະເພາະສຳລັບສິນຄ້າທີໃຫ່ຍ ແລະ ໜັກ

ການບໍລິການແບບຟຼີໆຂອງບໍລິສັດຂົນສົ່ງຫວຽດລາວ

 1. ມີເຄື່ອງຍົກທີ່ຊ່ວຍຍົກເຄື່ອງຕາມຄັງສິນຄ້າຂອງບໍລິສັດ
 2. ມີພຶ້ນທີ່ເກັບສິນຄ້າໃຫ້
 3. ບໍລິສັດຈະເຮັດການປະກອບເຮັດເອກະສານພາສີນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກໃຫ້ຟຼີ
 4. ບໍລິສັດຈະຈັດການເລື່ອງເລກທີ, ການກວດກາພາສີນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກຢູ່ດ່ານລາວໃຫ້ຟຼີ
 5. ບໍລິສັດຈະຈັດການພາສີອາກອນໃຫ້
 6. ຟຼີກະລົດ 24 ຊົ່ວໂມງ
 7. ຟຼີເລື່ອງເອກະສານທຸກຢ່າງໃນການຮັບສົ່ງເອກະສານແຕ່ຫວຽດນາມໄປລາວ ແລະ ແຕ່ລາວກັບມາຫວຽດນາມ

ຂົນສົ່ງຫວຽດລາວ

ຂົນສົ່ງຫວຽດລາວ

7 ຂໍຜູກມັດຂອງບໍລິສັດຂົນສົ່ງຫວຽດລາວ

 1. ທີມພະນັກງານໃຫ້ຄຳປຶກສາຢ່າງກະຕືລືລົ້ນ, ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນໃນການອະທິບາຍໃຂຂໍ້ຂ້ອງໃຈຂອງລູກຄ້າ
 2. ບໍ່ມີການເພີ່ມລາຄາຫຼັງຈາກຕົກລົງລາຄາກັນແລ້ວ
 3. ລາຄາຂະບວນການຂົນສົ່ງ 2 ສ່ອງທາງຫວຽດລາວແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດ
 4. ຄວາມຄືບໜ້າການຂົນສົ່ງໄວສຸດ
 5. ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງສິນຄ້າ
 6. ຄ່າທົດແທນ 100% ຂອງມູນລາຄາສິນຄ້າຖ້າເກີດປັນຫາໂດຍບໍລິສັດເປັນຕົ້ນເຫດ
 7. ຮັບປັບປ່ຽນເສັ້ນທາງນຳສົ່ງສິນຄ້າຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ພົວພັນ:

Rate this post

Trả lời

0941343663
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon