ຂົນສົ່ງສິນຄ້າຂາຍປຼີກສິນຄ້າສຳເລັດຮູບໄປລາວ

Contents

ຂົນສົ່ງສິນຄ້າຂາຍປຼີກສິນຄ້າສຳເລັດຮູບໄປລາວ – ບໍລິສັດຂົນສົ່ງລາວຫວຽດ

ບໍລິສັດຂົນສົ່ງລາວຫວຽດມີຂໍ້ກຳນົດການບໍລິການຂົນສົ່ງ, ດຳເນິນຂະບວນການອາກອນຢູ່ດ່ານຊາຍແດນລະຫວ່າງລາວ ແລະ ຫວຽດ. ຂົນສົ່ງສິນຄ້າຜ່ານດ່ານລາວໄປປະເທດອື່ນ ແລະ ຜ່ານດ່ານປະເທດອື່ນເຂົ້າລາວ. ຮັບສົ່ງສິນຄ້າທຸກຢ່າງບໍ່ວ່າຈະເປັນແບບທາງການ, ສິນຄ້າທີ່ບໍ່ແມ່ນໃນເຊິງການຄ້າ – ປະເພດເຄື່ອງຈັກຕ່າງໆ ແລະ ສິນຄ້າທີ່ມີນໍ້າໜັກຫຼາຍສຸດໆ.ຂົນສົ່ງສິນຄ້າຂາຍປຼີກສິນຄ້າສຳເລັດຮູບໄປລາວ

ຂົນສົ່ງສິນຄ້າຂາຍປຼີກສິນຄ້າສຳເລັດຮູບໄປລາວ: ປອດໄພ – ວ່ອງໄວ – ປະຢັດ

ຂົນສົ່ງລາວຫວຽດ ແມ່ນຫົວໜ່ວຍຜູ້ບຸກເບີກນຳໃຊ້ເທກໂນໂລຢີທີ່ເໝາະສົມຄວບຄຸມໃນສາຂາ logistics, ບໍລິສັດຂົນສົ່ງລາວຫວຽດ ປະກົດຂຶ້ນມາເພື່ອແຜນການຂົນສົ່ງໃຫ້ທ່ານ, ເປັນທີ່ປຶກສາ – ຊ່ວຍເຫຼືອເອກະສານ – ຂົນສົ່ງ – ດຳເນີນຂະບວນການອາກອນ – ພາສີສິນຄ້າ – ຈັດສົ່ງເຖິງທີ່ – ຊ່ວຍໃນການປະກອບເອກະສານສົ່ງອອກນຳເຂົ້າ…

 • ປອດໄພສິນຄ້າທັງໝົດຂອງທ່ານຈະຖືກຮັບປະກັນ 100% ຢ່າງປອດໄພ, ກັບທີມຄົນຂັບລົດ ແລະ ພະນັກງານໄດ້ມີການອົບຮົມເປັນຢ່າງດີກ່ຽວກັບຄວາມຊ່ຽວຊານ ແລະ ຈັດການກັບສະຖານະການ.
 • ວອງໄວຫຼາກຫຼາຍກັບປະເພດລົດ ແລະ ມີຄັງສິນຄ້າຢູ່ທົ່ວປະເທດນັ້ນແມ່ນຂໍ໊ດີຂອງລາວຫວຽດຕອບສະໜອງຕໍ່ເວລາການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຂອງທ່ານ.
 • ປະຢັດ: ບໍລິສັດຂົນສົ່ງລາວຫວຽດ ພວກເຮົາໄດ້ມີການລວບລວມຈັດສົ່ງສິນຄ້າໄປມາລາວ – ຫວຽດ, ຫວຽດ – ລາວເປັນປະຈຳທຸກອາທິດເພື່ອປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຂົນສົ່ງໃຫ້ທ່ານ.

ຂົນສົ່ງສິນຄ້າຂາຍປຼີກສິນຄ້າສຳເລັດຮູບໄປລາວມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍກ່ຽວກັບວິທີການ, ມີຄວາມດຸ່ນດ່ຽງຕໍ່ຮູບແບບການສົ່ງອອກນຳເຂົ້າ

 • ບໍລິການຂົນສົ່ງຫວຽດລາວຮັບສົ່ງສິນຄ້າລົດຍົນ ຫຼື ສິນຄ້າຂາຍປຼີກ, ຜະລິດຕະພັນແກະສະລັກ ແຕ່ຫວຽດໄປລາວ ແລະ ແຕ່ລາວມາຫວຽດ.
 • ຈັດການດຳເນີນການເສຍພາສີຕາມດ່ານ: ການສົ່ງອອກທຸລະກິດ, ການສົ່ງອອກ ແລະ ນຳເຂົ້າໃໝ່ອີກຄັ້ງ, ການສົ່ງອອກທີ່ບໍ່ແມ່ນໃນເຊິງທຸລະກິດ,…
 • ບໍລິສັດຂົນສົ່ງຫວຽດລາວເປັນບໍລິສັດຈັດສົ່ງອຸປະກອນ, ເຄື່ອງມືທົ່ວໄປສຳລັບໂຄງການໃຫຍ່: ໂຮງງານໄຟຟ້າພະລັງນ້ຳ, ໂຮງງານຜະລິດເບຍໃນລາວ…
 • ເປັນພັນທະມິດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງຫົວໜ່ວຍຂະໜາດໃຫ່ຍທີ່ປະຈຸບັນກຳລັງມີສິນຄ້າສົ່ງຫວຽດລາວຄື: Bossher, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ເຈ້ຍ PP… 

ຂົນສົ່ງສິນຄ້າຂາຍປຼີກສິນຄ້າສຳເລັດຮູບໄປລາວຮັບຈັດສົ່ງສິນຄ້າທຸກປະເພດເຊັ່ນ:

 1. ເຄື່ອງສຳລັບໂຄງການ, ກໍ່ສ້າງ: ເຫຼັກ ແລະ ເຫຼັກກ້າ, ອຸປະກອນກໍ່ສ້າງ
 2. ສິນຄ້າເຄື່ອງກົນຈັກ, ເຄື່ອງຈັກປະເພດຕ່າງໆ
 3. ສາຍໄຟຟ້າ, ສາຍເຄເບຼີໂທລະຄົມນາຄົມ
 4. ປຸ໋ຍ, ສານເຄມີ, ຢາງພາລາ, ເສດອຸປະກອນ
 5. ຜະລິດຕະພັນທົ່ວໄປ, ຜະລິດຕະພັນກະສິກຳ
 6. ສິນຄ້າເສື້ອຜ້າສຳເລັດຮູບ, ສົ່ງອອກ-ນຳເຂົ້າຂົນສົ່ງສິນຄ້າຂາຍປຼີກສິນຄ້າສຳເລັດຮູບໄປລາວ
 7. ສິນຄ້າຕົກແຕ່ງພາຍໃນ, ລຼິບໂດຍສານ, ເຄື່ອງຕົກແຕ່ງລາຍການ-ກິດຈະກໍາ
 8. ສິນຄ້າກະເປົາລົດ, ກະເປົາລົດຂະໜາດໃຫ່ຍ, ກະເປົາລົດບັນທຸກຂະໜາດໃຫ່ຍ
 9. ສິນຄ້າອຸດສະຫະກຳ, ສິນຄ້າອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ
 10. ລາຍການບັນຈຸພັນເຈ້ຍ, ກ່ອງເຈ້ຍ
 11. ສິນຄ້າອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ, ລົດຈັກ, ລົດຖີບ, ອາຫານສັດ
 12. ຈັດສົ່ງສິນຄ້າຂະໜາດໃຫ່ຍ, ສິນຄ້າທີ່ມີນ້ຳໜັກຫຼາຍ

ກະບວນການຮັບສົ່ງ

ຂັ້ນຕອນທີ 1: ສອບຖາມຂໍ້ມູນ ແລະ ບອກລາຄາການຂົນສົ່ງສິນຄ້າໄປລາວ.
– ເມື່ອທ່ານມີສິນຄ້າຕ້ອງການສົ່ງແຕ່ຫວຽດນາມໄປລາວ ຫຼື ແຕ່ລາວໄປຫວຽດນາມ ໃຫ້ພົວພັນກັບບໍລິສັດຂົນສົ່ງຫວຽດລາວທັນທີ ຜ່ານທາງເບີໂທ: 08 1900 6900 ແລະ ບອກລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບສິນຄ້າຂອງທ່ານທີຕ້ອງການສົ່ງໄປ, ທາງບໍລິສັດເຮົາຈະບອກລາຄາໂດຍຕົງ ຫຼື ສົ່ງທາງ email, ເພື່ອແຈ້ງຂ່າວກ່ຽວກັບລາຄາການຂົນສົ່ງ.
ຂັັ້ນຕອນທີ 2: ໃຫ້ ຄຳແນະນຳ ໃນການບັນຈຸພັນ, ມັດ ແລະ ຈັດວາງໃສ່ລົດ.
– ພະນັກງານເຮົາຈະໃຫ້ຄຳແນະນຳວິທີການບັນຈຸສິນຄ້າຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມການຂົນສົ່ງ, ປ້ອງກັນສິນຄ້າບໍ່ໃຫ້ບິດບ້ຽວ, ຈີກຂາດ, ເປເພໃນໄລຍະການຂົນສົ່ງ ແລະ ຮັບສິນຄ້າ, ເພື່ອໃຫ້ສິນຄ້າປອດໄພທີສຸດໃນໄລຍະການຂົນສົ່ງ!
– ພະນັກງານບໍລິສັດເຮົາຈະໄປເອົາສິນຄ້າເຖິງສະຖານທີ່ຕາມລູກຄ້າຕ້ອງການ.
ຂັ້ນຕອນທີ 3: ໃຫ້ ຄຳແນະນຳ ໃນຂັ້ນຕອນເອກະສານທີຈຳເປັນ
– ເຮັດສັນຍາການຂົນສົ່ງ/ຕົກລົງຢຶນຢັນສິນຄ້າ – Invoice, Packing list, contract – ແຈ້ງກົມພາສີການນຳເຂົ້າ-ອອກສິນຄ້າ – ສຳເລັດບັນດາ C/O ປອດພາສີການນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ – ເຮັດປະກັນສິນຄ້າ – ເອກະສານບັນທຶກການຈັດສົ່ງ ແລະ ລາຍງານການຮັບສົ່ງ
ຂັ້ນຕອນທີ 4: ດຳເນິນການນຳສົ່ງສິນຄ້າ
– ພະນັກງານບໍລິສັດເຮົາຈະໄປເຖິງສະຖານທີ່ຂອງລູກຄ້າເພື່ອຮັບເອົາສິນຄ້າ ຈາກນັ້ນ ດໍາເນີນການນໍາສົ່ງຮອດດ່ານເພື່ອເຮັດຂັ້ນຕອນການແຈ້ງກົມພາສີ ແລະ ນຳສົ່ງຕໍ່ຈົນເຖິງສະຖານທີທີ່ກຳນົດ. ລາຍງານການຮັບສົ່ງຈະຖືກເຊັນຢຶນຢັນຢ່າງຄົບຖ້ວນ.
ຂັ້ນຕອນທີ 5: ປີດໜີ້ສິນ ແລະ ເຮັດເອກະສານການສຳລະເງິນຢ່າງສົມບູນແບບ

ໄລຍະເວລາການຂົນສົ່ງ ແລະ ສົ່ງສິນຄ້າ

 • ການຂົນສົ່ງ ແລະ ຮັບສິນຄ້າ: 3-5 ມື້ (ລົດບັນທູກ/cont)
 • ຂົນສົ່ງສິນຄ້າຂາຍປີກລວມ: 4-10 ມື້ ແລ້ວແຕ່ຈຸດ
 • ຂົນສົ່ງສິນຄ້າຜ່ານດ່ານແຕ່ລາວໄປປະເທດອື່ນ 5-15 ມື້
 • ຂົນສົ່ງສິນຄ້າຜ່ານດ່ານແຕ່ຫວຽດໄປລາວ: 3-5 ມື້
 • ຂົນສົ່ງສິນຄ້ານໍ້າໜັກຫຼາຍຜ່ານດ່ານລາວກັບຫວຽດນາມ: 4-6 ມື້

ບັນດາຍານພາຫະນະທີທາງລາວຫວຽດເຮົາໃຊ້ໃນການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຂາຍປຼີກສິນຄ້າສຳເລັດຮູບໄປລາວ

ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າທາງບົກລະແມ່ນຈຸດແຂງຂອງບໍລິສັດພວກເຮົາ, ຫຼາກຫຼາຍກັບປະເພດລົດແຕ່ 500kg ຮອດ 100 ໂຕ້ນຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຢ່າງວ່ອງໄວ, ມີຄວາມດຸ່ນດ່ຽງ ແລະ ການໃຊ້ງານໄດ້ດີພາຍໃຕ້ສະພາບອາກາດທີ່ຕ່າງກັນ

ຂົນສົ່ງສິນຄ້າຂາຍປຼີກສິນຄ້າສຳເລັດຮູບໄປລາວ

ປະເພດລົດບັນທຸທີ່ໃຊ້ໃນການຂົນສົ່ງໄປລາວ

 • ສົ່ງສິນຄ້າດ້ວຍລົດລາກ, ລົດລາກສາມາດຂົນສະເພາະສິນຄ້າໜັກອຸດສາຫະກຳ, ເຄື່ອງຂຸດ, ລົດດຸດ, ລົດບົດສັ່ນສະເທືອນ, ລົດຕາບດິນ…
 • ລາກປະເພດ cont Flatrat, Opentop…
 • ຂົນສົ່ງດ້ວຍຄອນເທັນເນີປະເພດ 20 feet, 40 feet
 • ຂົນສົ່ງດ້ວຍລົດເຄຣນ
 • ຂົນສົ່ງດ້ວຍຄອນເທັນເນີເຢັນ
 • ນອກຈາກນັ້ນທາງບໍລິສັດເຮົາຍັງມີບໍລິການໃຫ້ເຊົ່າລົດອີກເຊັ່ນ: 500ກິໂລ,​ 1ໂຕ້ນ, 1,25ໂຕ້ນ, 110ໂຕ້ນ…

ຜົນດີໃນການໃຊ້ບໍລິການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຂາຍປຼີກສິນຄ້າສຳເລັດຮູບໄປລາວ

ບໍລິສັດຂົນສົ່ງລາວຫວຽດລະເປັນຫົວໜ່ວຍທີ່ມີປະສົບການມາຫຼາຍປີໃນຂົງເຂດການຂົນສົ່ງສິນຄ້າໄປລາວ, ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາສາມາດຕອບສະໜອງຜົນຮັບທີ່ດີໄດ້.

ຮັບປະກັນຜົນດີຂອງການໃຊ້ບໍລິການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຂາຍປຼີກສິນຄ້າສຳເລັດຮູບໄປນະຄອນຫຼວງຂອງລາວ

 • ຂັ້ນຕອນການນຳເຂົ້າສິນຄ້າສຳເລັດຮູບ: ລູກຄ້າທີຕ້ອງການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຂາຍປຼີກສຳເລັດຮູບໄປລາວພຽງແຕ່ສົ່ງຂໍ້ມູນສິນຄ້າກໍຄືໄລຍະເວລາທີ່ຕ້ອງການສົ່ງ ແລະ ຮັບສິນຄ້າ.
 • ຂົນສົ່ງລາວຫວຽດຮັບປະກັນວ່າລູກຄ້າຈະບໍ່ເປັນກັງວົນກັບຂັ້ນຕອນໃດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນຳເຂົ້າສິນຄ້າແບບເປັນທາງການກໍຄືການຂໍອະນຸມັດສິນຄ້າໃຫ້ຜ່ານມາດຖານກວດກາກັບອາກອນ, ຂັ້ນຕອນນຳເຂົ້າສິນຄ້າຄົບຖ້ວນ, ແກ້ໄຂບັນຫາການຈ່າຍພາສີ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ…
 • ຂົນສົ່ງລາວຫວຽດຮັບລາກຕູ້ຄອນເທັນເນີໄປນະຄອນຫຼວງ – ລາວຜ່ານດ່ານຊາຍແດນເຊັ່ນ: ລາວບາວ, ເກົາແຈຼວ, ນາແມວ, ເນີມກັ່ນ, ເບີອີ່…ບໍ່ຈຳກັດຈຳນວນ ແລະ ປະລິມານສິນຄ້າ.

ຈັ່ງໃດກໍຕາມ, ຂົນສົ່ງລາວຫວຽດມີສິດປະຕິເສດຂົນສົ່ງສິນຄ້າຕ້ອງຫ້າມທີ່ພົວພັນເຖິງກົດໝາຍລະຫວ່າງສອງປະເທດ.

ນອກຈາກນີ້ການບໍລິການແບບຟຼີໆຂອງບໍລິສັດຂົນສົ່ງລາວຫວຽດຄືນໃຫ້ລູກຄ້າ

 1. ມີເຄື່ອງຍົກທີ່ຊ່ວຍຍົກເຄື່ອງຕາມຄັງສິນຄ້າຂອງບໍລິສັດ
 2. ມີພຶ້ນທີ່ເກັບສິນຄ້າໃຫ້
 3. ບໍລິສັດຈະເຮັດການປະກອບເຮັດເອກະສານພາສີນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກໃຫ້ຟຼີ
 4. ບໍລິສັດຈະຈັດການເລື່ອງເລກທີ, ການກວດກາພາສີນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກຢູ່ດ່ານລາວໃຫ້ຟຼີ
 5. ບໍລິສັດຈະຈັດການພາສີອາກອນໃຫ້
 6. ຟຼີກະລົດ 24 ຊົ່ວໂມງ
 7. ຟຼີເລື່ອງເອກະສານທຸກຢ່າງໃນການຮັບສົ່ງເອກະສານແຕ່ຫວຽດນາມໄປລາວ ແລະ ແຕ່ລາວກັບມາຫວຽດນາມ

ຂົນສົ່ງສິນຄ້າຂາຍປຼີກສິນຄ້າສຳເລັດຮູບໄປລາວ

7 ຄໍາໝັ້ນຂອງບໍລິສັດຂົນສົ່ງລາວຫວຽດສໍາລັບການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຂາຍປຼີກສໍາເລັດຮູບໄປລາວ

ຂົນສົ່ງລາວຫວຽດເຂົ້າໃຈຄວາມກັງວົນຂອງລູກຄ້າເມື່ອຂົນສົ່ງສິນຄ້າຂາຍປຼີກສຳເລັດຮູບໄປລາວ, ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຈຶ່ງຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພເມື່ອລູກຄ້າສົ່ງສິນຄ້າໄປລາວໂດຍບໍລິສັດພວກເຮົາ. ນີ້ແມ່ນ 7 ຂໍ້ຄໍາໝັ້ນຂອງບໍລິສັດຕໍ່ກັບລູກຄ້າ.

 1. ທີມພະນັກງານໃຫ້ຄຳປຶກສາຢ່າງກະຕືລືລົ້ນ, ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນໃນການອະທິບາຍໃຂຂໍ້ຂ້ອງໃຈຂອງລູກຄ້າ
 2. ບໍ່ມີການເພີ່ມລາຄາຫຼັງຈາກຕົກລົງລາຄາກັນແລ້ວ
 3. ລາຄາຂະບວນການຂົນສົ່ງ 2 ສ່ອງທາງຫວຽດລາວແຂ່ງຂັນທີ່ດີສຸດ
 4. ຄວາມຄືບໜ້າການຂົນສົ່ງໄວສຸດ
 5. ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງສິນຄ້າ
 6. ຄ່າທົດແທນ 100% ຂອງມູນລາຄາສິນຄ້າຖ້າເກີດປັນຫາໂດຍບໍລິສັດເປັນຕົ້ນເຫດ
 7. ຮັບປັບປ່ຽນເສັ້ນທາງນຳສົ່ງສິນຄ້າຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ

ບໍລິສັດຂົນສົ່ງລາວຫວຽດ

ເບີໂທ: 08 1900 6900

ອີເມວ: vantailaoviet@gmail.com

ເວບ: https://vanchuyenlaoviet.com/

ຫ້ອງການຢູ່ລາວ: ເລກທີ 678, ອໍເລ 17/4, ບ້ານດອນໜູນ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງ, ລາວ

ຫ້ອງການຢູ່ຫວຽດນາມ2A, QL1A, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, Tp.HCM, Việt Nam (ຄອນໂດ PROSPER PLAZA)

Rate this post

Trả lời

0941343663
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon