ຂົນສົ່ງສິນຄ້າຂາຍປຼີກສິນຄ້າສຳເລັດຮູບໄປລາວ

ຂົນສົ່ງສິນຄ້າຂາຍປຼີກສິນຄ້າສຳເລັດຮູບໄປລາວ – ບໍລິສັດຂົນສົ່ງລາວຫວຽດ

ບໍລິສັດຂົນສົ່ງລາວຫວຽດມີຂໍ້ກຳນົດການບໍລິການຂົນສົ່ງ, ດຳເນິນຂະບວນການອາກອນຢູ່ດ່ານຊາຍແດນລະຫວ່າງລາວ ແລະ ຫວຽດ. ຂົນສົ່ງສິນຄ້າຜ່ານດ່ານລາວໄປປະເທດອື່ນ ແລະ ຜ່ານດ່ານປະເທດອື່ນເຂົ້າລາວ. ຮັບສົ່ງສິນຄ້າທຸກຢ່າງບໍ່ວ່າຈະເປັນແບບທາງການ, ສິນຄ້າທີ່ບໍ່ແມ່ນໃນເຊິງການຄ້າ – ປະເພດເຄື່ອງຈັກຕ່າງໆ ແລະ ສິນຄ້າທີ່ມີນໍ້າໜັກຫຼາຍສຸດໆ.ຂົນສົ່ງສິນຄ້າຂາຍປຼີກສິນຄ້າສຳເລັດຮູບໄປລາວ

ຂົນສົ່ງສິນຄ້າຂາຍປຼີກສິນຄ້າສຳເລັດຮູບໄປລາວ: ປອດໄພ – ວ່ອງໄວ – ປະຢັດ

ຂົນສົ່ງລາວຫວຽດ ແມ່ນຫົວໜ່ວຍຜູ້ບຸກເບີກນຳໃຊ້ເທກໂນໂລຢີທີ່ເໝາະສົມຄວບຄຸມໃນສາຂາ logistics, ບໍລິສັດຂົນສົ່ງລາວຫວຽດ ປະກົດຂຶ້ນມາເພື່ອແຜນການຂົນສົ່ງໃຫ້ທ່ານ, ເປັນທີ່ປຶກສາ – ຊ່ວຍເຫຼືອເອກະສານ – ຂົນສົ່ງ – ດຳເນີນຂະບວນການອາກອນ – ພາສີສິນຄ້າ – ຈັດສົ່ງເຖິງທີ່ – ຊ່ວຍໃນການປະກອບເອກະສານສົ່ງອອກນຳເຂົ້າ…

 • ປອດໄພສິນຄ້າທັງໝົດຂອງທ່ານຈະຖືກຮັບປະກັນ 100% ຢ່າງປອດໄພ, ກັບທີມຄົນຂັບລົດ ແລະ ພະນັກງານໄດ້ມີການອົບຮົມເປັນຢ່າງດີກ່ຽວກັບຄວາມຊ່ຽວຊານ ແລະ ຈັດການກັບສະຖານະການ.
 • ວອງໄວຫຼາກຫຼາຍກັບປະເພດລົດ ແລະ ມີຄັງສິນຄ້າຢູ່ທົ່ວປະເທດນັ້ນແມ່ນຂໍ໊ດີຂອງລາວຫວຽດຕອບສະໜອງຕໍ່ເວລາການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຂອງທ່ານ.
 • ປະຢັດ: ບໍລິສັດຂົນສົ່ງລາວຫວຽດ ພວກເຮົາໄດ້ມີການລວບລວມຈັດສົ່ງສິນຄ້າໄປມາລາວ – ຫວຽດ, ຫວຽດ – ລາວເປັນປະຈຳທຸກອາທິດເພື່ອປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຂົນສົ່ງໃຫ້ທ່ານ.

ຂົນສົ່ງສິນຄ້າຂາຍປຼີກສິນຄ້າສຳເລັດຮູບໄປລາວມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍກ່ຽວກັບວິທີການ, ມີຄວາມດຸ່ນດ່ຽງຕໍ່ຮູບແບບການສົ່ງອອກນຳເຂົ້າ

 • ບໍລິການຂົນສົ່ງຫວຽດລາວຮັບສົ່ງສິນຄ້າລົດຍົນ ຫຼື ສິນຄ້າຂາຍປຼີກ, ຜະລິດຕະພັນແກະສະລັກ ແຕ່ຫວຽດໄປລາວ ແລະ ແຕ່ລາວມາຫວຽດ.
 • ຈັດການດຳເນີນການເສຍພາສີຕາມດ່ານ: ການສົ່ງອອກທຸລະກິດ, ການສົ່ງອອກ ແລະ ນຳເຂົ້າໃໝ່ອີກຄັ້ງ, ການສົ່ງອອກທີ່ບໍ່ແມ່ນໃນເຊິງທຸລະກິດ,…
 • ບໍລິສັດຂົນສົ່ງຫວຽດລາວເປັນບໍລິສັດຈັດສົ່ງອຸປະກອນ, ເຄື່ອງມືທົ່ວໄປສຳລັບໂຄງການໃຫຍ່: ໂຮງງານໄຟຟ້າພະລັງນ້ຳ, ໂຮງງານຜະລິດເບຍໃນລາວ…
 • ເປັນພັນທະມິດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງຫົວໜ່ວຍຂະໜາດໃຫ່ຍທີ່ປະຈຸບັນກຳລັງມີສິນຄ້າສົ່ງຫວຽດລາວຄື: Bossher, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ເຈ້ຍ PP… 

ຂົນສົ່ງສິນຄ້າຂາຍປຼີກສິນຄ້າສຳເລັດຮູບໄປລາວຮັບຈັດສົ່ງສິນຄ້າທຸກປະເພດເຊັ່ນ:

 1. ເຄື່ອງສຳລັບໂຄງການ, ກໍ່ສ້າງ: ເຫຼັກ ແລະ ເຫຼັກກ້າ, ອຸປະກອນກໍ່ສ້າງ
 2. ສິນຄ້າເຄື່ອງກົນຈັກ, ເຄື່ອງຈັກປະເພດຕ່າງໆ
 3. ສາຍໄຟຟ້າ, ສາຍເຄເບຼີໂທລະຄົມນາຄົມ
 4. ປຸ໋ຍ, ສານເຄມີ, ຢາງພາລາ, ເສດອຸປະກອນ
 5. ຜະລິດຕະພັນທົ່ວໄປ, ຜະລິດຕະພັນກະສິກຳ
 6. ສິນຄ້າເສື້ອຜ້າສຳເລັດຮູບ, ສົ່ງອອກ-ນຳເຂົ້າຂົນສົ່ງສິນຄ້າຂາຍປຼີກສິນຄ້າສຳເລັດຮູບໄປລາວ
 7. ສິນຄ້າຕົກແຕ່ງພາຍໃນ, ລຼິບໂດຍສານ, ເຄື່ອງຕົກແຕ່ງລາຍການ-ກິດຈະກໍາ
 8. ສິນຄ້າກະເປົາລົດ, ກະເປົາລົດຂະໜາດໃຫ່ຍ, ກະເປົາລົດບັນທຸກຂະໜາດໃຫ່ຍ
 9. ສິນຄ້າອຸດສະຫະກຳ, ສິນຄ້າອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ
 10. ລາຍການບັນຈຸພັນເຈ້ຍ, ກ່ອງເຈ້ຍ
 11. ສິນຄ້າອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ, ລົດຈັກ, ລົດຖີບ, ອາຫານສັດ
 12. ຈັດສົ່ງສິນຄ້າຂະໜາດໃຫ່ຍ, ສິນຄ້າທີ່ມີນ້ຳໜັກຫຼາຍ

ກະບວນການຮັບສົ່ງ

ຂັ້ນຕອນທີ 1: ສອບຖາມຂໍ້ມູນ ແລະ ບອກລາຄາການຂົນສົ່ງສິນຄ້າໄປລາວ.
– ເມື່ອທ່ານມີສິນຄ້າຕ້ອງການສົ່ງແຕ່ຫວຽດນາມໄປລາວ ຫຼື ແຕ່ລາວໄປຫວຽດນາມ ໃຫ້ພົວພັນກັບບໍລິສັດຂົນສົ່ງຫວຽດລາວທັນທີ ຜ່ານທາງເບີໂທ: 08 1900 6900 ແລະ ບອກລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບສິນຄ້າຂອງທ່ານທີຕ້ອງການສົ່ງໄປ, ທາງບໍລິສັດເຮົາຈະບອກລາຄາໂດຍຕົງ ຫຼື ສົ່ງທາງ email, ເພື່ອແຈ້ງຂ່າວກ່ຽວກັບລາຄາການຂົນສົ່ງ.
ຂັັ້ນຕອນທີ 2: ໃຫ້ ຄຳແນະນຳ ໃນການບັນຈຸພັນ, ມັດ ແລະ ຈັດວາງໃສ່ລົດ.
– ພະນັກງານເຮົາຈະໃຫ້ຄຳແນະນຳວິທີການບັນຈຸສິນຄ້າຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມການຂົນສົ່ງ, ປ້ອງກັນສິນຄ້າບໍ່ໃຫ້ບິດບ້ຽວ, ຈີກຂາດ, ເປເພໃນໄລຍະການຂົນສົ່ງ ແລະ ຮັບສິນຄ້າ, ເພື່ອໃຫ້ສິນຄ້າປອດໄພທີສຸດໃນໄລຍະການຂົນສົ່ງ!
– ພະນັກງານບໍລິສັດເຮົາຈະໄປເອົາສິນຄ້າເຖິງສະຖານທີ່ຕາມລູກຄ້າຕ້ອງການ.
ຂັ້ນຕອນທີ 3: ໃຫ້ ຄຳແນະນຳ ໃນຂັ້ນຕອນເອກະສານທີຈຳເປັນ
– ເຮັດສັນຍາການຂົນສົ່ງ/ຕົກລົງຢຶນຢັນສິນຄ້າ – Invoice, Packing list, contract – ແຈ້ງກົມພາສີການນຳເຂົ້າ-ອອກສິນຄ້າ – ສຳເລັດບັນດາ C/O ປອດພາສີການນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ – ເຮັດປະກັນສິນຄ້າ – ເອກະສານບັນທຶກການຈັດສົ່ງ ແລະ ລາຍງານການຮັບສົ່ງ
ຂັ້ນຕອນທີ 4: ດຳເນິນການນຳສົ່ງສິນຄ້າ
– ພະນັກງານບໍລິສັດເຮົາຈະໄປເຖິງສະຖານທີ່ຂອງລູກຄ້າເພື່ອຮັບເອົາສິນຄ້າ ຈາກນັ້ນ ດໍາເນີນການນໍາສົ່ງຮອດດ່ານເພື່ອເຮັດຂັ້ນຕອນການແຈ້ງກົມພາສີ ແລະ ນຳສົ່ງຕໍ່ຈົນເຖິງສະຖານທີທີ່ກຳນົດ. ລາຍງານການຮັບສົ່ງຈະຖືກເຊັນຢຶນຢັນຢ່າງຄົບຖ້ວນ.
ຂັ້ນຕອນທີ 5: ປີດໜີ້ສິນ ແລະ ເຮັດເອກະສານການສຳລະເງິນຢ່າງສົມບູນແບບ

ໄລຍະເວລາການຂົນສົ່ງ ແລະ ສົ່ງສິນຄ້າ

 • ການຂົນສົ່ງ ແລະ ຮັບສິນຄ້າ: 3-5 ມື້ (ລົດບັນທູກ/cont)
 • ຂົນສົ່ງສິນຄ້າຂາຍປີກລວມ: 4-10 ມື້ ແລ້ວແຕ່ຈຸດ
 • ຂົນສົ່ງສິນຄ້າຜ່ານດ່ານແຕ່ລາວໄປປະເທດອື່ນ 5-15 ມື້
 • ຂົນສົ່ງສິນຄ້າຜ່ານດ່ານແຕ່ຫວຽດໄປລາວ: 3-5 ມື້
 • ຂົນສົ່ງສິນຄ້ານໍ້າໜັກຫຼາຍຜ່ານດ່ານລາວກັບຫວຽດນາມ: 4-6 ມື້

ບັນດາຍານພາຫະນະທີທາງລາວຫວຽດເຮົາໃຊ້ໃນການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຂາຍປຼີກສິນຄ້າສຳເລັດຮູບໄປລາວ

ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າທາງບົກລະແມ່ນຈຸດແຂງຂອງບໍລິສັດພວກເຮົາ, ຫຼາກຫຼາຍກັບປະເພດລົດແຕ່ 500kg ຮອດ 100 ໂຕ້ນຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຢ່າງວ່ອງໄວ, ມີຄວາມດຸ່ນດ່ຽງ ແລະ ການໃຊ້ງານໄດ້ດີພາຍໃຕ້ສະພາບອາກາດທີ່ຕ່າງກັນ

ຂົນສົ່ງສິນຄ້າຂາຍປຼີກສິນຄ້າສຳເລັດຮູບໄປລາວ

ປະເພດລົດບັນທຸທີ່ໃຊ້ໃນການຂົນສົ່ງໄປລາວ

 • ສົ່ງສິນຄ້າດ້ວຍລົດລາກ, ລົດລາກສາມາດຂົນສະເພາະສິນຄ້າໜັກອຸດສາຫະກຳ, ເຄື່ອງຂຸດ, ລົດດຸດ, ລົດບົດສັ່ນສະເທືອນ, ລົດຕາບດິນ…
 • ລາກປະເພດ cont Flatrat, Opentop…
 • ຂົນສົ່ງດ້ວຍຄອນເທັນເນີປະເພດ 20 feet, 40 feet
 • ຂົນສົ່ງດ້ວຍລົດເຄຣນ
 • ຂົນສົ່ງດ້ວຍຄອນເທັນເນີເຢັນ
 • ນອກຈາກນັ້ນທາງບໍລິສັດເຮົາຍັງມີບໍລິການໃຫ້ເຊົ່າລົດອີກເຊັ່ນ: 500ກິໂລ,​ 1ໂຕ້ນ, 1,25ໂຕ້ນ, 110ໂຕ້ນ…

ຜົນດີໃນການໃຊ້ບໍລິການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຂາຍປຼີກສິນຄ້າສຳເລັດຮູບໄປລາວ

ບໍລິສັດຂົນສົ່ງລາວຫວຽດລະເປັນຫົວໜ່ວຍທີ່ມີປະສົບການມາຫຼາຍປີໃນຂົງເຂດການຂົນສົ່ງສິນຄ້າໄປລາວ, ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາສາມາດຕອບສະໜອງຜົນຮັບທີ່ດີໄດ້.

ຮັບປະກັນຜົນດີຂອງການໃຊ້ບໍລິການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຂາຍປຼີກສິນຄ້າສຳເລັດຮູບໄປນະຄອນຫຼວງຂອງລາວ

 • ຂັ້ນຕອນການນຳເຂົ້າສິນຄ້າສຳເລັດຮູບ: ລູກຄ້າທີຕ້ອງການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຂາຍປຼີກສຳເລັດຮູບໄປລາວພຽງແຕ່ສົ່ງຂໍ້ມູນສິນຄ້າກໍຄືໄລຍະເວລາທີ່ຕ້ອງການສົ່ງ ແລະ ຮັບສິນຄ້າ.
 • ຂົນສົ່ງລາວຫວຽດຮັບປະກັນວ່າລູກຄ້າຈະບໍ່ເປັນກັງວົນກັບຂັ້ນຕອນໃດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນຳເຂົ້າສິນຄ້າແບບເປັນທາງການກໍຄືການຂໍອະນຸມັດສິນຄ້າໃຫ້ຜ່ານມາດຖານກວດກາກັບອາກອນ, ຂັ້ນຕອນນຳເຂົ້າສິນຄ້າຄົບຖ້ວນ, ແກ້ໄຂບັນຫາການຈ່າຍພາສີ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ…
 • ຂົນສົ່ງລາວຫວຽດຮັບລາກຕູ້ຄອນເທັນເນີໄປນະຄອນຫຼວງ – ລາວຜ່ານດ່ານຊາຍແດນເຊັ່ນ: ລາວບາວ, ເກົາແຈຼວ, ນາແມວ, ເນີມກັ່ນ, ເບີອີ່…ບໍ່ຈຳກັດຈຳນວນ ແລະ ປະລິມານສິນຄ້າ.

ຈັ່ງໃດກໍຕາມ, ຂົນສົ່ງລາວຫວຽດມີສິດປະຕິເສດຂົນສົ່ງສິນຄ້າຕ້ອງຫ້າມທີ່ພົວພັນເຖິງກົດໝາຍລະຫວ່າງສອງປະເທດ.

ນອກຈາກນີ້ການບໍລິການແບບຟຼີໆຂອງບໍລິສັດຂົນສົ່ງລາວຫວຽດຄືນໃຫ້ລູກຄ້າ

 1. ມີເຄື່ອງຍົກທີ່ຊ່ວຍຍົກເຄື່ອງຕາມຄັງສິນຄ້າຂອງບໍລິສັດ
 2. ມີພຶ້ນທີ່ເກັບສິນຄ້າໃຫ້
 3. ບໍລິສັດຈະເຮັດການປະກອບເຮັດເອກະສານພາສີນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກໃຫ້ຟຼີ
 4. ບໍລິສັດຈະຈັດການເລື່ອງເລກທີ, ການກວດກາພາສີນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກຢູ່ດ່ານລາວໃຫ້ຟຼີ
 5. ບໍລິສັດຈະຈັດການພາສີອາກອນໃຫ້
 6. ຟຼີກະລົດ 24 ຊົ່ວໂມງ
 7. ຟຼີເລື່ອງເອກະສານທຸກຢ່າງໃນການຮັບສົ່ງເອກະສານແຕ່ຫວຽດນາມໄປລາວ ແລະ ແຕ່ລາວກັບມາຫວຽດນາມ

ຂົນສົ່ງສິນຄ້າຂາຍປຼີກສິນຄ້າສຳເລັດຮູບໄປລາວ

7 ຄໍາໝັ້ນຂອງບໍລິສັດຂົນສົ່ງລາວຫວຽດສໍາລັບການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຂາຍປຼີກສໍາເລັດຮູບໄປລາວ

ຂົນສົ່ງລາວຫວຽດເຂົ້າໃຈຄວາມກັງວົນຂອງລູກຄ້າເມື່ອຂົນສົ່ງສິນຄ້າຂາຍປຼີກສຳເລັດຮູບໄປລາວ, ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຈຶ່ງຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພເມື່ອລູກຄ້າສົ່ງສິນຄ້າໄປລາວໂດຍບໍລິສັດພວກເຮົາ. ນີ້ແມ່ນ 7 ຂໍ້ຄໍາໝັ້ນຂອງບໍລິສັດຕໍ່ກັບລູກຄ້າ.

 1. ທີມພະນັກງານໃຫ້ຄຳປຶກສາຢ່າງກະຕືລືລົ້ນ, ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນໃນການອະທິບາຍໃຂຂໍ້ຂ້ອງໃຈຂອງລູກຄ້າ
 2. ບໍ່ມີການເພີ່ມລາຄາຫຼັງຈາກຕົກລົງລາຄາກັນແລ້ວ
 3. ລາຄາຂະບວນການຂົນສົ່ງ 2 ສ່ອງທາງຫວຽດລາວແຂ່ງຂັນທີ່ດີສຸດ
 4. ຄວາມຄືບໜ້າການຂົນສົ່ງໄວສຸດ
 5. ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງສິນຄ້າ
 6. ຄ່າທົດແທນ 100% ຂອງມູນລາຄາສິນຄ້າຖ້າເກີດປັນຫາໂດຍບໍລິສັດເປັນຕົ້ນເຫດ
 7. ຮັບປັບປ່ຽນເສັ້ນທາງນຳສົ່ງສິນຄ້າຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ

ບໍລິສັດຂົນສົ່ງລາວຫວຽດ

ເບີໂທ: 08 1900 6900

ອີເມວ: vantailaoviet@gmail.com

ເວບ: https://vanchuyenlaoviet.com/

ຫ້ອງການຢູ່ລາວ: ເລກທີ 678, ອໍເລ 17/4, ບ້ານດອນໜູນ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງ, ລາວ

ຫ້ອງການຢູ່ຫວຽດນາມ: 22/14 Phan Văn Hớn, Tân Thới Nhất, Quận 12, Hồ Chí Minh, Việt Nam (ຄອນໂດ PROSPER PLAZA)

Trao đổi

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Contact Me on Zalo

0941 343 663

viTiếng Việt